Tag Archives: огън

Нажежено до червено

Обстановката тези дни е „пожароопасна“ и е добре човек да има под ръка… пожароубиец:

Пожароубиец

Надявам се това да е шега на производителят и той да знае как е пожарогасител на английски.

За жалост, следващата снимка не е шега и е снимана на четвъртия етаж в здравно заведение:

При пожар

В случай на пожар, помолете същия да задържи малко, за да слезете няколко етажа по-надолу и въоръжени с ключа от кабинет 401, да се върнете и сдобиете с пожарогасителя, и някакви шансове да спасите нещо от огъня…